DEN OEVER - De Afsluitdijk (A7) is vanaf 20:00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer vanwege spoedwerkzaamheden: er is een verzakking in een damwand bij Den Oever. Dat meldt Rijkswaterstaat. Reizigers die toch naar Friesland of Noord-Holland moeten, worden geadviseerd omleidingsroutes te volgen.


De afsluiting duurt tot uiterlijk 06:00 uur morgenochtend.

De verzakking van een paar meter lang gebeurde bij het aanbrengen van de damwanden voor de aanleg van een gemaal. Het is aan de zijkant van de rijbaan ter hoogte van de spuisluizen bij Den Oever. De lopende werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. De werking van de waterkering blijft volgens Rijkswaterstaat geborgd.

Omleidingen
Het verkeer wordt via de gebruikelijke omleidingsroutes omgeleid. De omleidingsroutes worden vooraf op (matrix)borden aangegeven, meldt Rijkswaterstaat. De Breezanddijk is tijdens de afsluiting niet bereikbaar. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.