ENKHUIZEN - Bouwbedrijf Heijmans heeft sinds 10 november 2016 het werk aan de N23 Westfrisiaweg stilgelegd vanwege een meningsverschil met de provincie. Wel wordt hier en daar langs het tracé nog gewerkt om ervoor te zorgen dat een veilige situatie achterblijft voor weggebruikers en omwonenden. De provincie is met het bouwbedrijf in gesprek en blijft aansturen op hervatting van de werkzaamheden.

Maatregelen tijdelijke verkeerssituaties

Nu de werkzaamheden stilliggen, neemt de provincie waar nodig direct maatregelen. Een voorbeeld is de inzet van extra verkeersregelaars bij de aangepaste fietsoversteek over de Raadhuislaan in Grootebroek. Deze oversteek wordt als onveilig ervaren.

Veiligheidsonderzoek

De provincie heeft Royal HaskoningDHV gevraagd de tijdelijke verkeerssituaties te bekijken en te adviseren over eventuele maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat de tijdelijke verkeersmaatregelen op de N23 Westfrisiaweg conform de geldende veiligheidsrichtlijnen zijn. Het bureau heeft geen ernstige veiligheidsrisico’s gesignaleerd.

Verbetering tijdelijke verkeerssituaties

Het onderzoeksbureau heeft wel enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering van tijdelijke verkeerssituaties. Deze worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Bijvoorbeeld het verwijderen van overbodige borden, het weghalen van hekken die het zicht belemmeren, het verbeteren van wegverharding (asfaltering) en verlichting en het verduidelijken van de belijning. Op plaatsen waar fietsers rijbanen oversteken, neemt de provincie attentie-verhogende maatregelen, zoals borden langs de weg en lijnen op de weg.

Verbetering rotonde Florasingel Stede Broec

De rotonde bij de Florasingel in Stede Broec moet worden afgebouwd, in combinatie met een fietsoversteek met verkeerslichten over de N506. Daarnaast gaat de provincie afspraken maken met Heijmans over het herstellen van de grondwal ter hoogte Zwaagdijk West (Medemblik) en het afronden van de geluidschermen bij de Zesstedenweg (Koggenland).

Uitvoering verbeteringen

De provincie wil met Heijmans aparte afspraken maken om de verbeteringen op korte termijn te realiseren, los van het meningsverschil. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 klaar zijn.

Doorstroming verkeer

Het aantal beschikbare rijstroken op de N23 is gelijk aan het aantal voorafgaand aan de werkzaamheden. Het verkeer heeft dus overal doorgang en de reistijd over het gehele tracé is gelijk gebleven. Wel stagneert het verkeer op delen van het tracé door een toename van het verkeer.

Reacties, klachten en vragen

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de weg? Dan kunt u hiermee terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl en zoek op N23.