WEST FRIESLAND - De dierenpolitie heeft begin deze week 55 overleden cavia’s en een verwaarloosde kat in beslag genomen.

Na een melding van verwaarloosde dieren is de politie begin deze week naar een adres gegaan in West-Friesland. In een schuur bij een woning werden 55 dode cavia’s aangetroffen. In de vervuilde hokken van de cavia’s was geen water en/of voer aanwezig. Het vermoeden bestaat dat de cavia’s zijn gestorven onder erbarmelijke omstandigheden.

In de sterk vervuilde woning bleek een kat aanwezig te zijn, die was opgesloten in een kleine bench. In deze bench was geen water en voer aanwezig en de kat zat in zijn eigen uitwerpselen. De eigenaar werd erop gewezen dat hij de leefsituatie van de kat moest veranderen. Bij meerdere nacontroles bleek de situatie van de kat na 24 uur onveranderd en werd besloten om de kat strafrechtelijk in beslag te nemen. De politie is vervolgens met een machtiging van de Officier van Justitie de woning binnengetreden en heeft de kat uit zijn benarde positie bevrijd. De kat heeft hierna de nodige zorg gekregen.

De dierenpolitie is een onderzoek gestart en heeft tegen de eigenaar, een 49-jarige verdachte, de nodige processen-verbaal opgemaakt terzake het schaden van de gezondheid en het welzijn van de dieren en het onthouden van de nodige zorg.

Dierenpolitie
Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen.

De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). De politieagenten van de dierenpolitie treden onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);
- dierenverwaarlozing;- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
- het doden of mishandelen van een dier ;
- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;
- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt van de dierenpolitie via telefoonnummer: 1-4-4.