OPMEER - Bij het bedrijf Jos Slippens Vleeswaren zijn 17 mensen onwel geworden. Het hele bedrijf, met nog eens honderd medewerkers, is hierop ontruimd.

"De mensen lijken in de frisse buitenlucht weer wat op te knappen", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. "Ze worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Iedereen is aanspreekbaar."

CO2
De brandweer heeft metingen gedaan en uit een eerste meting is gebleken dat er ergens CO2 lekt. Het gebouw wordt gelucht.