DIEMEN/HOORN - Ruim viereneenhalve ton. Dat is volgens het OM het bedrag dat een 60-jarige man uit Diemen en een 74-jarige man uit Hoorn tussen 2012 en 2016 verduisterd hebben bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dinsdag en woensdag stond de Diemenaar voor de rechter. De andere man zal vanwege persoonlijke omstandigheden op een later moment voor de rechter moeten komen.


De man uit Diemen wordt verdacht van corruptie, oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen. Hijhoorde 24 maanden cel tegen zich eisen en een geldboete van € 50.000.

De Diemenaar had een leidinggevende positie binnen het CAK. Toen die organisatie in 2013 een Zelfstandig BestuursOrgaan werd (ZBO), ging hij er in salaris op achteruit en raakte in financiële problemen. Volgens het OM heeft de Diemenaar daarop een kennis met een eenmansbedrijf benaderd om samen een fraude op te zetten. Dit was de man uit Hoorn.

De kennis zou zogenaamd diensten op het gebied van ICT en HR factureren aan het CAK. De Diemenaar bevond zich intern in een positie om invloed uit te oefenen op het doen betalen van deze facturen, ook al stond er volgens de verdachte uit Hoorn en het CAK feitelijk geen dienst tegenover. Na betaling door het CAK maakte de kennis het geld over naar het eenmansbedrijf van de Diemenaar. Ook daar stond geen enkele dienst tegenover. Een deel van het geld mocht de kennis houden.

Feitelijk stuurde de Diemenaar zelf de facturen door naar het CAK. Daarvoor had de kennis hem het blanco factuur-format van zijn bedrijfje gemaild. Voor de belastingdienst zorgde de kennis wel voor een verantwoording van de inkomsten.

Dit ging jarenlang goed, totdat het bureau inkoop van het CAK de Diemenaar aansprak op het totaalbedrag dat naar het eenmansbedrijfje van de man uit Hoorn ging. Er volgde een Rijksrecherche-onderzoek. Dat bracht de e-mail-wisseling tussen de Diemenaar en zijn kennis over de fraude aan het licht.

Volgens de officier van justitie is er wettig en overtuigd bewijs dat de twee samen de fraude hebben gepleegd. Het initiatief daartoe lag volgens hem bij de Diemenaar. Die heeft ook zelf 39 offertes en facturen ingediend bij het CAK op het briefpapier van zijn kennis. Vervolgens keurde de Diemenaar ook zelf de betaling van de facturen goed. Daarmee was ruim viereneenhalve ton gemoeid.

De officier van justitie stelde op zitting dat de voormalige CAK-directeur "jarenlang en op zeer ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie. De overheid is ernstig benadeeld. Daarbij past alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf." Tegen de Diemenaar eiste hij 24 maanden cel. Ook moet de verdachte van hem al het verduisterde geld terugbetalen. De uitspraak is over twee weken.